Επικίνδυνες μάσκες και άλλα προϊόντα στην αγορά (pics)

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Επικίνδυνες μάσκες και άλλα προϊόντα στην αγορά – Ενημερώνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο