Επικίνδυνα προϊόντα αποσύρονται από την αγορά – Δείτε ποια είναι (Φωτογραφίες)

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 12/04/2021 (RAPEX – Δελτίο 15) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 44 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy. Τα 44 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως: Δέκα (10) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Δεκαπέντε (15) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Δέκα (10) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλε&kap...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο