Επιχορηγημένο Σεμινάριο: Ενσυνείδηση: Πώς επηρεάζει την παραγωγικότητα και καθημερινότητα στην εργασία

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

H Eurosuccess Consulting, ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), διοργανώνει το πιο κάτω επιχορηγημένο σεμινάριο προς επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοποίησης:

“Ενσυνείδηση: Πώς επηρεάζει την παραγωγικότητα και καθημερινότητα στην εργασία”

Το άγχος είναι υπεύθυνο για το 35% όλων των περιπτώσεων κακής υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Η εκπαίδευση στην εν...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο