Επιχορηγημένο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης: «Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου και Άγχους»

2 χρόνια πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Επιχορηγημένο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης: «Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου και Άγχους»

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου και Άγχους (Time and Stress Management)» διάρκειας 14 ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 27/5, 28/5, 3/6 και 4/6/21 από τις 9:00 πμ μέχρι 12:45 μμ με την μέθοδο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (διαδικτυακά).

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η πίεση που ασκείται στους εργαζομένους με στόχο την επιτυχία και την επίτευξη των εταιρικών στόχων, καθιστά τη διαχείριση εργασιακού χρόνου και άγχους ικανότητες βαρύτατης σημασίας. Το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες α) να αναπτύξουν τρόπους αποτελεσματικής αξιοποίησης του χρόνου τους στην καθημερινή επαγγελματική τους ζωή και β) να εντοπίσουν τις πηγές του άγχους τους, ώστε να μπορέσουν να το διαχειριστούν και με απλούς τρόπους να απαλλαγούν από αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους λόγους, για τους οποίους ο χρόνος τους κυλάει μη παραγωγικά και να γνωρίσουν τεχνικές ορθής διαχείρισης χρόνου και άγχους. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να θέτουν προτεραιότητες στην εργασία τους, να οργανώνουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης του χρόνου τους και να διαχειρίζονται δημιουργικά το άγχος τους χωρίς αυτό να τους καταβάλλει.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων που θα ήθελαν να μάθουν πώς να οργανώσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, ώστε να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους και να ενημερωθούν παράλληλα με ποιο τρόπο να διαχειρίζονται και να ξεπερνούν το άγχος τους.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι €130,00 το άτομο. Η Επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ είναι €104,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €26,00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/All/40668B9BB9CDFC90C225869300535D09 ή να επικοινωνήσουν με τον Yπεύθυνο του Προγράμματος κ. Ανδρέα Στυλιανού στο τηλέφωνο 22806144 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

(ΕΚ/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο