Εντοπίστηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες σε προϊόντα

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε παιχνίδια που διατίθενται στην κυπριακή αγορά εντόπισε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ύστερα από εκστρατεία ελέγχου προϊόντων από πλαστικό στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας. Πρόκειται για χαλάκι μπάνιου, μπάλα γυμναστικής και βαράκι γυμναστικής 4 κιλών. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΤΠ, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας λήφθηκαν 8 δείγματα παιχνιδιών για έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε φθαλικούς εστέρες. Οι φθαλικοί εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52). Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα προϊόντα που περιέχουν συγκεκριμένους φθαλικούς εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό, δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά. Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμά&...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο