Έναρξη υλοποίησης Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων αδέσποτων γατών για το 2021

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Έναρξη υλοποίησης Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων αδέσποτων γατών για το 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τοπικές Αρχές, Φιλοζωικές Οργανώσεις και Κτηνιάτρους 

Στη βάση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου για την Προστασία και Ευημερία των ζώων που εφαρμόζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοινώνουντην έναρξη υλοποίησης του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων 2021, συνολικής δαπάνης ύψους 75.000 Ευρώ, το οποίο εφαρμόζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά.  Την υλοποίηση του Σχεδίου θα αναλάβουν τα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και εγγεγραμμένες Φιλοζωικές Οργανώσεις, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φορείς αυτούς.

Κάθε Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο και κάθε εγγεγραμμένη Φιλοζωική Οργάνωση που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Σχέδιο, καλείται όπως υποβάλει συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο μέχρι τις 30/4/2021 στο Κτηνιατρικό Γραφείο της Επαρχίας τους. Μεμονωμένα άτομα και μη εγγεγραμμένες ομάδες που δρουν ως εθελοντές φροντίζοντας πολλά ζώα, μπορούν να συμμετέχουν μόνο μέσω Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή εγγεγραμμένων Φιλοζωικών Οργανώσεων.  Ο κατάλογος με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Φιλοζωικές Οργανώσεις που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν, επίσης, όλους τους εγγεγραμμένους Κτηνίατρους του ιδιωτικού τομέα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων.  Στο Σχέδιο θα συμμετέχουν μόνο εγγεγραμμένοι Κτηνίατροι που διαθέτουν δεόντως εξοπλισμένες, από άποψης χειρουργείου και μετεγχειρητικής νοσηλείας των γάτων κτηνιατρικές κλινικές. Στόχος είναι οι στειρώσεις να κατανεμηθούν ομοιόμορφα σε όλες τις κτηνιατρικές κλινικές, ανεξαρτήτως αριθμού Κτηνίατρων που εργάζονται σε αυτές. Εγγεγραμμένοι κτηνίατροι που δεν διαθέτουν κλινικές πρέπει να δηλώσουν την κλινική στην οποία θα πραγματοποιούν τις στειρώσεις και να υποβάλουν μαζί με το ενδιαφέρον τους το σχετικό συμφωνητικό χρήσης/συνεργασίας με τη συγκεκριμένη κλινική.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι όπως, μέχρι τις 30/4/2021, δηλώσουν στο Κτηνιατρικό Γραφείο της Επαρχίας όπου δραστηριοποιούνται, την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο Σχέδιο, υποβάλλοντας υπογεγραμμένα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/590E585C7304D8F6C225851800369402?OpenDocument

(ΜΑΚ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο