Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Συσσώρευση καθυστερημένων εσόδων πέραν του €1 δισ. στο Τμήμα Φορολογίας

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Συσσώρευση καθυστερημένων εσόδων ύψους πέραν του ενός δισ. ευρώ, καθώς επίσης και μεγάλου όγκου φορολογιών υπό ένσταση διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έκθεσή της για το Τμήμα Φορολογίας που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή και είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της. Στα γενικά συμπεράσματα της έκθεσης γίνεται αναφορά σε μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από φυσικά και νομικά πρόσωπα για αριθμό φορολογικών ετών και μη επιβολή φορολογιών από το Τμήμα, με βάση την κρίση του Εφόρου, ως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων του Κράτους. Διαπιστώνονται ακόμη καθυστέρηση στην εξέταση και έκδοση φορολογιών και αδυναμίες στον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από φορολογούμενους ή/και νέων περιπτώσεων προσώπων, τα οποία υπέχουν φορολογική υποχρέωση αλλά είναι άγνωστα στο Τμήμα ή/και στον Κλάδο Φόρου Εισοδήματος. Όσον αφορά στην άμεση φορολογία, το Τμήμα, σύμφωνα με τ&et...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο