Εκρίθηκαν από τη Βουλή τα έξτρα 250 εκ. για διαχείριση της πανδημίας

7 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο τον 1ο συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2021 με τον οποίο παρέχεται έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €250.000.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2021 είναι ανεπαρκής. Όπως αναφερόταν στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνόδευε το νομοσχέδιο, λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού και για μεγάλο μέρος του 2021, και παρόλες τις πιστώσεις ύψους €150 εκ., που περιλήφθηκαν στο άρθρο για τα «Μέτρα Στήριξης - COVID-19 (Κορωνοϊος)» στο Κεφάλαιο για «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», στον Προϋπολογισμό του 2021, οι οποίες έχουν σχεδόν εξαντληθεί, παρίσταται ανάγκη εξασφάλισης πρόσθετων πιστώσεων ύψους €250 εκ.. Σε αυτό διευκρινίζεται ότι το ποσό των €250 εκ προτίθεται να καλύψει τα σ&ch...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο