Εκκρεμούν δύο κυπριακές υποθέσεις ενώπιον ΔΕΕ… Στατιστικά στοιχεία και όλες οι πληροφορίες

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Στατιστικά στοιχεία επί των κυπριακού ενδιαφέροντος υποθέσεων για το 2020 εξέδωσε το ΔΕΕ

Το 2020 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε 6 αποφάσεις και διατάξεις επί κυπριακών υποθέσεων, εκ των οποίων 1 επί προδικαστικής παραπομπής , 3 επί αναιρέσεων κατά αποφάσεων του ΓΔΕΕ , 1 επί προσφυγής λόγω παραβάσεως κράτους μέλους (Επιτροπή κατά Κύπρου), σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε σήμερα το ελληνικό τμήμα Τύπου του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το 2020, τα κυπριακά δικαστήρια δεν υπέβαλαν κάποια αίτηση εκδόσεως προδικαστικής απoφάσεως (το 2018: 1, το 2019: 1)....

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο