Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε σφαγείο και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις»

2 χρόνια πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε σφαγείο και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις»

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημερώνει ότι η Ειδική ΄Εκθεσή της με θέμα «Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε σφαγείο και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

Δεδομένου ότι η Έκθεση αφορά σφαγείο για το οποίο έχει διοριστεί Ερευνητική Επιτροπή με βάση τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο, αυτή θα διαβιβαστεί στην εν λόγω Επιτροπή για υποβοήθηση του έργου της.

(ΕΚ/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο