Ειδική εκπαίδευση Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων Δημοσίων Αρχών

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ειδική εκπαίδευση Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων Δημοσίων Αρχών

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου διοργάνωσε στις 7 Δεκεμβρίου 2022, στο Υπουργείο Οικονομικών, ειδική εκπαίδευση στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, στους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των Δημοσίων Αρχών.

Στην εκπαίδευση, την οποία παρακολούθησαν πέραν των 170 δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν οριστεί ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων ή ανήκουν στην ομάδα η οποία υποβοηθά τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, η Επίτροπος υπενθύμισε τόσο τις υποχρεώσεις που έχουν οι Δημόσιες Αρχές κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και τις υποχρεώσεις με τις οποίες είναι επιφορτισμένοι οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων. Στο τέλος, ακολούθησε συζήτηση, στην οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ρωτήσουν και να συζητήσουν σημαντικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί συνέχεια των Συναντήσεων που πραγματοποίησε η Επίτροπος στις 9 και 10 Μαρτίου 2022, στις οποίες συμμετείχαν πέραν των 200 αξιωματούχων, προϊσταμένων και υψηλόβαθμων στελεχών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργείων, Υφυπουργείων, Τμημάτων, Υπηρεσιών, Ανεξάρτητων Γραφείων και Αρχών. Υπενθυμίζεται ότι στις Συναντήσεις αυτές, η Επίτροπος ανέλυσε ευρήματα και διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο της συμμόρφωσης των Δημοσίων Αρχών με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία, τονίζοντας κενά και ελλείψεις που χρήζουν βελτίωσης και ιδιαίτερης προσοχής και υποδεικνύοντας τις κυριότερες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν.

(ΜΓ/ΕΧΡ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο