Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας COVID-19» και «Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή πλησίον του δικτύου «Natura 2000» στον Δήμο Σωτήρας»

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας COVID-19» και «Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή πλησίον του δικτύου «Natura 2000» στον Δήμο Σωτήρας»

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή ενημερώνει ότι οι Ειδικές Εκθέσεις με θέμα «Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας COVID-19» και «Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή πλησίον του δικτύου «Natura 2000» στον Δήμο Σωτήρας» που ετοιμάστηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία έχουν αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:

http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

(IK/ΕΧΡ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο