Ειδικές εκθέσεις Ελ. Υπηρεσίας για Τμήμα Φορολογίας και Σύστημα Διαχείρισης Φόρων

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημερώνει ότι οι Ειδικές Εκθέσεις με θέμα « Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας» και «Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Φόρων» που έχουν αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο