Έγκριση κυπριακού προγράμματος στήριξης ταξιδιωτικών πρακτόρων λόγω πανδημίας ενέκρινε η Κομισιόν

4 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Êýðñéïé êáé ôïõñßóôåò áðïëáìâÜíïõí ôçí èÜëáóóá óôçí ðáñáëßá ôïõ Nissi Beach óôçí Áãßá ÍÜðá, êáèþò ï õäñÜñãõñïò óêáñöÜëùóå ôïõò 43 âáèìïýò êåëóßïõ, Ôñßôç 03 Áõãïýóôïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Την έγκριση κυπριακού προγράμματος κρατικών ενισχύσεων ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των ταξιδιωτικών πρακτόρων που πλήγηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας, στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη.Κατεβάστε το  Dialogos AppApple | Android | Huawei Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το πρόγραμμα αφορά άμεσες επιχορηγήσεις σε ταξιδιωτικούς πράκτορες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν συνάψει συμβάσεις με αεροπορικές εταιρείες, που εκτελούν δρομολόγια στην Κύπρο μέσω των αεροδρομίων της Λάρνακας και της Πάφου. Σκοπός του κυπριακού προγράμματος, σημειώνεται, είναι η παροχή κινήτρων για την άφιξη τουριστών, ενώ ωφελεί έμμεσα σχ&e...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο