Εγγραφές Μηχανοκινήτων Οχημάτων: Ιανουάριος – Μάρτιος 2021

6 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Συνολικές Εγγραφές 1ου τριμήνου -2,8%

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

Κατά τον Μάρτιο 2021, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.210, σημειώνοντας αύξηση 45,6% σε σχέση με τον Μάρτιο 2020, τον μήνα κατά τον οποίο εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 34,3% στις 2.411.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 2,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 και έφτασε τις 9.764, σε σύγκριση με 10.046 κατά την ίδια περίοδο του 2020.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 5,7% και έφτασαν τις 7.640, σε σύγκριση με 8.104 την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 2.810 ή 36,8% ήταν καινούρια και 4.830 ή 63,2% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 1.077 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με 1.270 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 15,2%. Συγκεκριμένα, τα βαριά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 7,4% στα 130, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 61,9% σε 68, ενώ τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 20,6% στα 879.

(δ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν στις 94 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021, από 27 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας άνοδο 248,1%.

(ε) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 56,1% στις 840 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με 538 την ίδια περίοδο του 2020.

Πίνακας 1

Κατηγορία Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Αριθμός Εγγραφών

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Μαρ 2021

Μαρ

2020

Ιαν-Μαρ 2021

Μαρ 2021/

Μαρ 2020

Ιαν-Μαρ 2021/

Ιαν-Μαρ 2020

Επιβατηγά αυτοκίνητα

2.411

1.795

7.640

34,3

-5,7

Λεωφορεία

2

7

16

-71,4

-33,3

Οχήματα μεταφοράς φορτίου

356

254

1.077

40,2

-15,2

Μοτοποδήλατα < 50κε

57

5

94

1.040,0

248,1

Μοτοσικλέτες > 50κε

357

132

840

170,5

56,1

Ελκυστήρες

16

5

43

220,0

22,9

Άλλα οχήματα

11

6

54

83,3

12,5

Σύνολο

3.210

2.204

9.764

45,6

-2,8

   Καινούργια

1.570

950

4.076

65,3

3,3

   Μεταχειρισμένα

1.640

1.254

5.688

30,8

-6,8

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός και κάλυψη

Στοιχεία για τις Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων συλλέγονται σε μηνιαία βάση. Αφορούν τις νέες εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων όπως καταγράφονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Οι εγγραφές παρουσιάζονται κατά κατηγορία, μάρκα, τύπο ενέργειας, νέα ή μεταχειρισμένα, κυβική ικανότητα κινητήρα, χώρα κατασκευής και προέλευσης και άλλα χαρακτηριστικά των οχημάτων, με βάση τις πληροφορίες που τηρεί η Υπηρεσία Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία λαμβάνει τα απαραίτητα δεδομένα από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Ορισμοί

«Μηχανοκίνητο όχημα» σημαίνει οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό μέσο προώθησής του,  που προορίζεται για οδική χρήση και χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, δηλαδή:

-      Επιβατηγά αυτοκίνητα τύπου σαλούν, τα οποία περιλαμβάνουν ιδιωτικά αυτοκίνητα, ταξί, αυτοκίνητα ενοικίασης, εκπαιδευτικά οχήματα και οχήματα για αναπήρους

-      Λεωφορεία, ιδιωτικά και δημόσιας χρήσης

-      Οχήματα μεταφοράς φορτίου, τα οποία περιλαμβάνουν βαριά και ελαφρά οχήματα μεταφοράς φορτίου και ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά)

-      Μοτοποδήλατα ή Μοτοσικλέτες, τα οποία περιλαμβάνουν μοτοποδήλατα, τρίκυκλα, μοτοσικλέτες και μοτοσικλέτες ενοικίασης

-      Ελκυστήρες, γεωργικής και μη γεωργικής χρήσης

-      Άλλα οχήματα, τα οποία περιλαμβάνουν οδοστρωτήρες, μηχανοκίνητους γερανούς, βαριά οχήματα και άλλα οχήματα ειδικού τύπου και χρήσης.

Μηνιαία έκδοση

Η έκθεση «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων» δημοσιεύεται σε μηνιαία βάση από το 1982 και πωλείται προς €6,50 το αντίτυπο. Επίσης, διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Μεταφορές και Επικοινωνίες

Επικοινωνία

Άντρη Μηλιδώνη: Τηλ.: 22602240, Ηλ. Ταχ.: amilidoni@cystat.mof.gov.cy

ΕΧ/ΕΧΡ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο