Εφαρμοστέο δίκαιο σε υποχρέωση διατροφής ανηλίκου: Ενδιαφέρουσα απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Με τη δημοσιευθείσα στις 12-05-2022 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι για να καθορισθεί το εφαρμοστέο δίκαιο σε υποχρέωση διατροφής, η συνήθης διαμονή του δικαιούχου της είναι εκείνη του τόπου στον οποίο βρίσκεται το σύνηθες κέντρο της ζωής του, κατά μείζονα λόγο όταν πρόκειται για παιδί μικρής ηλικίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΔΕΕ, ο παράνομος χαρακτήρας της κατακράτησης του εν λόγω δικαιούχου στο έδαφος κράτους μέλους δεν εμποδίζει καταρχήν τη μεταφορά της συνήθους διαμονής του στο συγκεκριμένο κράτος. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο