ΕΕ: Η άτυπη ομάδα εργασίας για Χαλλούμι-Hellim θα συνεδριάσει για πρώτη φορά

6 ημέρες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Στις 23 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει την πρώτη συνεδρίαση της άτυπης ομάδας εργασίας για το Χαλλούμι/Hellim στο Σπίτι της Συνεργασίας στη Λευκωσία.

Τα μέλη της ομάδας, τα οποία εκπροσωπούν και τις δύο κοινότητες στην Κύπρο σε ισότιμη βάση, θα συναντηθούν για πρώτη φορά και θα ανταλλάξουν εμπειρίες και ορθές πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) για το Χαλλούμι/Hellim. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκαλεί και θα έχει την προεδρία των συνεδριάσεων της άτυπης ομάδας εργασίας.

<...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο