Διοικητικό πρόστιμο €20.000 στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης από Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Διοικητικό πρόστιμο €20.000 στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για την απουσία κατάλληλων προειδοποιήσεων στις διαφημίσεις του οργανισμού για τους κινδύνους που ενέχει μία σύμβαση πίστωσης για αγορά κατοικίας. Ανακοίνωση της Υπηρεσίας αναφέρει ότι εξέδωσε την πρώτη διοικητική απόφαση για παράβαση του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε Σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου και των διατάξεων των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων. Η συγκεκριμένη απόφαση εναντίον του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ήταν αποτέλεσμα ευρύτερης αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξήγαγε η Υπηρεσία στο πλαίσιο της εφαρμογής του υπό αναφορά νομοθετικού πλαισίου, του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου και του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007, σε σχέση με τη νομιμότητα των διαφημίσεω&...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο