Δημόσια διαβούλευση για τροποποιήσεις στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Σε δημόσια διαβούλευση για τροποποιήσεις στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο, προσκαλεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι ετοίμασε προσχέδιο Νομοσχεδίου, το οποίο τέθηκε στις 29/6/2021 για απόψεις από κάθε ενδιαφερόμενο, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις απόψεις τους, εφόσον το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι την 30η Ιουλίου 2021, ηλεκτρονικά, με τηλεομοιότυπο ή ταχυδρομικώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η πρόσκληση για απόψεις αποστάλθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι σε γνώση του Τμήματος, και δημοσιοπ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο