Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί της Υγείας των Ζώων Νόμους του 2001 έως 2020»

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί της Υγείας των Ζώων Νόμους του 2001 έως 2020»

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί της Υγείας των Ζώων Νόμους του 2001 έως 2020».

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί αποκλειστικά γραπτώς. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι και τις 13/12/2021 αποστείλουν γραπτώς τις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις τους επί του προτεινόμενου Νομοσχεδίου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου director@vs.moa.gov.cy.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως στις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις τους αναφέρουν ως θέμα της επιστολής τους «Νόμος που τροποποιεί τους περί της Υγείας των Ζώων Νόμους του 2001 έως 2020».

Το Νομοσχέδιο μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην αρχική σελίδα ή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: «http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/0ED78F2B5D9C7860C225878E0039653D?OpenDocument»

(ΜΑΚ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο