Δημόσια Ακρόαση Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας Θεματικού Πάρκου - Κέντρου Πολλαπλού Αθλητικού/Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας και Μενοίκου

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Δημόσια Ακρόαση Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας Θεματικού Πάρκου - Κέντρου Πολλαπλού Αθλητικού/Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας και Μενοίκου

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης των κ.κ. Ελένης Σκορδή και άλλων (για την Εταιρεία T. P. Mediterranean Adventures Ltd) (ΛEY/0724/2020), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για Θεματικό Πάρκο – Εξειδικευμένη Ανάπτυξη Εγκαταστάσεων Αναψυχής / Ψυχαγωγίας – Κέντρο Πολλαπλού Αθλητικού / Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα, με υποστηρικτική χρήση ξενοδοχείου 200 κλινών, αεροδρόμιο, κλπ. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ειδικής έγκρισης του Υπουργού Υγείας, την Παρασκευή 16/04/2021, η ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα Συνοδικού Ιεράς Μητρόπολης Ταμασσού και Ορεινής, Λεωφόρος Σταύρου Στυλιανίδη 18, 2642 Επισκοπειό (αρ. τηλ. 96555200), όπου θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες του σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου, για σκοπούς αποφυγής της εξάπλωσης της νόσου COVID – 19. Σημειώνεται ότι, στις 10.00 π.μ., θα προηγηθεί επίσκεψη στο χώρο της ανάπτυξης.  

(IK/ΕΧΡ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο