Δήλωση Προέδρου Εφορευτικής Επιτροπής Επαρχιακής Συνδιάσκεψης Λευκωσίας- Πρόεδρος Ε.Ε. Λευκωσίας ο Σπύρος Χριστοφίδης

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Εγώ ο Άθως Ερωτοκρίτου ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της Επαρχιακής Εκλογικής Συνδιάσκεψης Λευκωσίας του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, η οποία εξελέγη ομόφωνα, και η οποία διεξήχθη σήμερα 3/10/2021 για την εκλογή αξιωματούχων και μελών της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Λευκωσίας και μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ανακηρύσσω Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας τον Σπύρο Χριστοφίδη.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 3 Οκτωβρίου 2021

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο