Δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Σαββίδη στην παραλαβή της ενδιάμεσης έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε για διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007-17.8.2020

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Σαββίδη στην παραλαβή της ενδιάμεσης έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε για διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007-17.8.2020

Παραλαμβάνω σήμερα από τον Πρόεδρο κ. Μύρωνα Νικολάτο και τα Μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε με σκοπό τη διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 έως και τη 17η Αυγούστου 2020, την ενδιάμεση έκθεσή της.

Ευχαριστώ τον κ. Νικολάτο, τον κ. Παύλο Ιωάννου, τον κ. Κυριάκο Κυριάκου και την κα Δήμητρα Καλογήρου, για την πολύ σοβαρή εργασία που μέχρι στιγμής διεκπεραίωσαν, στη βάση των όρων εντολής που διέπουν το έργο που η παρούσα Επιτροπή ανέλαβε να φέρει εις πέρας.

 Η ενδιάμεση έκθεση, η οποία αριθμεί περί των 500 σελίδων με πρόσθετες 4.000 σελίδες ως επισυναπτόμενα, θα τύχει ενδελεχούς μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία.

 Όταν η μελέτη ολοκληρωθεί, η ενδιάμεση έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα, ως η δέσμευσή μου.

Από την ενδιάμεση έκθεση που θα δοθεί στη δημοσιότητα, θα απαλειφθούν τα στοιχεία εκείνα που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν πρώτον, για σκοπούς προστασίας των ερευνών που ενδέχεται να διαταχθούν εφόσον από τη μελέτη της ενδιάμεσης έκθεσης διαφανεί η ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και δεύτερον, για σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Οι πιο πάνω παράμετροι είναι πολύ σημαντικές να διασφαλιστούν. Αναγνωρίζω το δημόσιο ενδιαφέρον που προκαλεί η ενδιάμεση έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής. Σκοπός μας όμως δεν πρέπει να είναι οι όποιες ενδεχόμενες ποινικές υποθέσεις να οδηγηθούν σε λαϊκό δικαστήριο, αλλά στο ποινικό Δικαστήριο. Εκεί είναι που θα κριθεί η ενοχή των όσων ενέχονται. Για να επιτευχθεί τούτο και να καταλήξουμε σε τυχόν καταδίκες, το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την προστασία της διαδικασίας των ερευνών και την προστασία των πληροφοριών. Διότι είναι ένα πράγμα η δημόσια πληροφόρηση που πρέπει και οφείλουμε, εκεί κι όπου μας επιτρέπεται, να δίδουμε προς τον πολίτη, και είναι άλλο πράγμα η δημοσιοποίηση πτυχών των υποθέσεων που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πορεία των αστυνομικών ανακρίσεων. Το έχω πει ξανά ότι, η υπερβολική δημοσιότητα σε κάποια θέματα, πριν οδηγηθεί ύποπτος στο δικαστήριο, νομολογημένα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην έκβαση της υπόθεσης. Οι δικές μας ενέργειες το λαμβάνουν αυτό πολύ σοβαρά υπόψη. Είναι όμως και θερμή παράκλησή μου προς όλους και αναμένω από όλους όπως τα πιο πάνω ληφθούν σοβαρά υπόψη. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να επηρεαστούν αστυνομικές έρευνες.

Τελειώνοντας, θυμίζω ότι με βάση τους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής, θα πρέπει το τελικό πόρισμά της να μου παραδοθεί μέχρι, το αργότερο, την 6η Ιουνίου 2021.

Αγαπητοί Πρόεδρε και Μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής,

Σας ευχαριστώ πολύ για την μέχρι σήμερα εργασία σας. Εύχομαι καλή δουλειά στη συνέχιση και ολοκλήρωση του δύσκολου και σοβαρού έργου που αναλάβατε.

(MΛ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο