Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε -Kενές θέσεις δικηγόρων

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε. με έδρα τη Λευκωσία, προκηρύσσει 2 κενές θέσεις δικηγόρων για άμεση και πλήρη εργοδότηση, μια για το Τμήμα Διοικητικού Δικαίου και μια για το Τμήμα Επαρχιακού Δικαστηρίου. Απαιτούμενα Προσόντα: • Πτυχίο Νομικής & Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο. • Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένης Δικαστηριακής και Έξω-δικαστηριακής πείρας, σε Ανώτατο και/ή Επαρχιακά και/ή Διοικητικά Δικαστήρια, σύνταξη δικογράφων, συμφωνιών, αιτήσεων προσωρινών διαταγμάτων και άλλων νομικών εγγράφων. • Ικανότητα σε Παροχή Νομικών συμβουλών και Γνωματεύσεων • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και άριστη γνώση της Ελληνικής. • Πολύ καλή &...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο