Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Τα κράτη-μέλη καλούνται να ενσωματώσουν τους Κανόνες της ΕΕ

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Στις 19/5 η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία, επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις [οδηγία (ΕΕ) 2019/789]. Η Επιτροπή απέστειλε επίσης σήμερα αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλ&a...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο