Διευκρινίσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κας Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου, για την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου για COVID–19

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Διευκρινίσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κας Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου, για την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου για COVID–19

Με αφορμή σχόλια, ερωτήματα, δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε Μ.Μ.Ε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με «απαγορευτικό» του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για πραγματοποίηση ελέγχων στο πλαίσιο της επιτήρησης των προβλεπόμενων, στα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας, μέτρων, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι κανένα «απαγορευτικό» δεν έχει εκδοθεί από το Γραφείο, και ούτε το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων αποτελεί κώλυμα για την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων μέσω του ενδεδειγμένου ελέγχου από τους αρμόδιους λειτουργούς και την Αστυνομία, ο κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στα οικεία Διατάγματα και στην παρ. 2.9 του τελευταίου Διατάγματος του Υπουργού Υγείας ημερ. 30/6/2021.

(ΜΒ/ΕΧΡ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο