Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών για Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ιατρεία Δημόσιας Υγείας

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Προς φοιτητές ή/και πτυχιούχους – Η διάρκεια κάθε σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρεις (3) μήνες

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους φοιτητές ή/και πτυχιούχους ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό, με θέμα «Αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών από Φοιτητές ή/και Πτυχιούχους για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων και για τις ανάγκες συντονισμού Ιατρείων Δημόσιας Υγείας».

Η διάρκεια κάθε σύμβασης είναι τρεις (3) μή...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο