Διαφωνεί με πρόνοιες πρότασης νόμου για Συμβούλους κρατικών αξιωματούχων η Ελεγκτική – «Γραμματείς και μη επιστημονικό προσωπικό, δεν είναι Σύμβουλοι…»

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Τις διαφωνιες της αναφορικά με πρόνοιες της πρότασης νόμου αναφορικά με τους Συμβούλους κρατικών αξιωματούχων εξέφρασε η Ελεγκτική Υπηρεσία με ανακοίνωση της. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ελεγκτική, «διαφωνούμε κάθετα με τη διεύρυνση των περιπτώσεων που θα εμπίπτουν στις πιο πάνω εξαιρέσεις με τη συμπερίληψη γραμματειακού προσωπικού ή προσωπικού για χειρισμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλου μη επιστημονικού προσωπικού. Δεν μπορεί, κατά την άποψή μας, να καταλήξουμε ότι η στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας θα γίνεται με κομματικές και πολιτικές ταυτότητες». Με βάση τα πιο πάνω, η Ελεγκτική εξέφρασε την άποψη ότι «οι γραμματείς και το λοιπό μη επιστημονικό προσωπικό δεν είναι Σύμβουλοι και δεν μπορούν να τυγχάνουν χειρισμού ως πολιτικοί διορισμοί».  ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο