«Δεν υπάρχει διασύνδεση με τα περιστατικά καρκίνων σε περίοικους». Η απόφαση του Ανωτάτου για Astrasol

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Η διασύνδεση της ιδιωτικής οχληρίας με πρόκληση σωματικών βλαβών έγινε χωρίς νομικό η νομολογιακό έρεισμα αποφάνθηκε το Ανώτατο για ‘Αστρασολ – Αναλυτικά η απόφαση του δικαστηρίου

Η διασύνδεση της ιδιωτικής οχληρίας με την πρόκληση σωματικών βλαβών έγινε χωρίς νομικό ή νομολογιακό έρεισμα και συνεπώς, ούτως ή άλλως, δεν θα μπορούσαν να δοθούν αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες και ειδικά για πρόκληση καρκίνου στη βάση της ιδιωτικής οχληρίας που απέμεινε ως η επιτυχούσα πτυχή των αγωγών.