Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές: 4o τρίμηνο 2020

9 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στις 221,0 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας μείωση 2,2% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2019.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 1,1% στα κτήρια και 8,6% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, ο ολικός δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 7,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Μείωση 7,4% κατέγραψε ο δείκτης για τα κτήρια και 7,7% ο δείκτης για τα έργα πολιτικού μηχανικού.

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Σκοπός

Ο τριμηνιαίος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές αποτελεί εργαλείο για την παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Είναι δείκτης όγκου που προσεγγίζει τις μεταβολές της προστιθέμενης αξίας σε σταθερές τιμές. Μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ως ένδειξη του ρυθμού ανάπτυξης του τομέα των κατασκευών σε σχέση με μια συγκεκριμένη χρονιά αναφοράς, το έτος βάσης.

Συλλογή στοιχείων

Για τον υπολογισμό του δείκτη διενεργείται έρευνα σε δείγμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Κατασκευών. Για κάθε τρίμηνο αναφοράς συλλέγονται στοιχεία όπως η εκτελεσθείσα εργασία, ο κύκλος εργασιών ή οι ώρες εργασίας του προσωπικού παραγωγής (ανάλογα με την επιχείρηση). Τα στοιχεία αυτά δίδονται επιμερισμένα σε τέσσερις τύπους έργου: μονοκατοικίες, οικιστικές πολυκατοικίες, μη οικιστικά κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού (δηλαδή έργα που αφορούν ανοικτούς χώρους και γενικά οτιδήποτε δε θεωρείται κτήριο), με βάση τη διεθνή ταξινόμηση των κατασκευαστικών έργων (CC). Η συλλογή στοιχείων γίνεται χρησιμοποιώντας όλα τα δυνατά μέσα (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ανάλογα με την προτίμηση της κάθε επιχείρησης.

Μέθοδος υπολογισμού

Ο Δείκτης Παραγωγής έχει ως έτος βάσης το 2015, δείχνει δηλαδή τη μεταβολή στον όγκο της παραγωγής σε σχέση με το μέσο όρο του όγκου παραγωγής κατά το 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των τεσσάρων τριμήνων του δείκτη παραγωγής είναι 100,0. Για παράδειγμα, αν ο δείκτης παραγωγής για κάποιο τρίμηνο είναι 115,8 αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή αυξήθηκε κατά 15,8% σε σχέση με τη μέση παραγωγή του 2015.

Ο καταρτισμός του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών. Σε εθνικό επίπεδο, ο δείκτης δημοσιεύεται χωρίς προσαρμογή, χωρίς δηλαδή διόρθωση με βάση τον αριθμό των εργάσιμων ημερών ή την εποχικότητα. Αντίθετα, στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) αποστέλλονται κάθε τρίμηνο και δείκτες διορθωμένοι με βάση τον αριθμό εργάσιμων ημερών και την εποχικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο τηςΣτατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Κατασκευές ή να επικοινωνούν με την κα Εύη Καλογήρου Δημητρίου αρ. τηλ:+357 22 602168, αρ. φαξ:+357 22 605026, ηλ. διεύθυνση: [email protected]

(ΕΚ/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο