Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η πληρωμή δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι έχουν σταλεί οι λογαριασμοί για το Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2022 και είναι πληρωτέοι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Στους λογαριασμούς εμφανίζονται και τυχόν καθυστερήσεις προηγούμενων χρόνων. Μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβληθεί επιβάρυνση ύψους 10%. Βάση των άρθρων 73 μέχρι 79 του Περί Δήμων Νόμου 111/1985, ο Δήμος Λεμεσού επέβαλε Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας µηδέν κόµµα είκοσι τέσσερα τοις χιλίοις (0,24‰) στις 10 Μαΐου 2021, πάνω στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία προέκυψε από τη γενική εκτίμηση...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο