Χαιρετισμός Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή κατά την υπογραφή του συμβολαίου για εκτέλεση βελτιωτικών έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Ορμήδειας

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Χαιρετισμός Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή κατά την υπογραφή του συμβολαίου για εκτέλεση βελτιωτικών έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Ορμήδειας

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση βρίσκομαι σήμερα εδώ, για την υπογραφή του συμβολαίου για την εκτέλεση βελτιωτικών έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Ορμήδειας. Με το έργα αυτά, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα 2014-2020», ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των ψαράδων της περιοχής αλλά και της ίδιας της κοινότητας Ορμήδειας. Με την αποπεράτωση των έργων, οι ψαράδες μας θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα ασφαλές καταφύγιο, με όλες τις αναγκαίες υποδομές και διευκολύνσεις.

Φίλες και φίλοι,

Η Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μέσω του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη γαλάζια ανάπτυξη και στην βιωσιμότητα του αλιευτικού μας τομέα. Έχουμε θέσει ως βασικούς στόχους την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων μας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τομέα, την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις πολιτικές μας που αφορούν την αλιεία, την υποστήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων και τη συνεχή στήριξη των ίδιων των αλιέων. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ταμείων, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα εξασφάλισης ευρωπαϊκών πόρων για επενδύσεις σε αλιευτικές υποδομές. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2014-2020 είχαμε εξασφαλίσει 39 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Το ίδιο ποσό έχουμε εξασφαλίσει και για τη νέα περίοδο 2021-2027.

Η αναδιαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου στην Ορμήδεια, αποτελεί έργο με προϋπολογισμό περίπου ενάμισι εκατομμυρίου ευρώ, που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αναπτυξιακών έργων που εξήγγειλε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Εντάσσεται σε μια σειρά έργων μέσω των οποίων επιδιώκεται η βελτίωση των υποδομών στα αλιευτικά καταφύγια, η τοπιοτέχνηση των περιοχών των αλιευτικών καταφυγίων αλλά και η ενίσχυση της παράδοσης και της σχέσης του ανθρώπου με τη θάλασσα.  Ο σχεδιασμός των έργων στο καταφύγιο, έγινε με τη συμβολή τόσο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας όσο και των επαγγελματιών ψαράδων που εδρεύουν σε αυτό. Η υλοποίηση των έργων θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των ψαράδων και θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετώπιζαν μέχρι τώρα. Τα έργα περιλαμβάνουν υπερύψωση και διαπλάτυνση του προσήνεμου κυματοθραύστη για αποφυγή της υπερπήδησης του κυματισμού, κατεδάφιση κρηπιδωμάτων και κατασκευή νέων, σύστημα πρόσδεσης σκαφών για ασφαλή ελλιμενισμό, κτήριο και χώρους υγιεινής για τους ψαράδες, ηλεκτροφώτιση και υδροδότηση του αλιευτικού καταφυγίου.            

Κλείνοντας, και αφού πρώτα συγχαρώ την εταιρεία Κώστας Κάσινος και Υιός Λτδ που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό εκτέλεσης του έργου, επιθυμώ να ευχαριστήσω το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ιδιαίτερα το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την πολύτιμη συνεργασία καθώς και για την αναμενόμενη καθοριστική συνεισφορά του στην υλοποίηση του έργου. Ευχαριστώ, επίσης, και συγχαίρω όλους όσοι έχουν συμβάλει στον σχεδιασμό του έργου αυτού και εύχομαι, με την αποπεράτωσή του, να αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό, προς όφελος των αλιέων της περιοχής, της τοπικής κοινωνίας και, γενικά, της αλιευτικής δραστηριότητας στον τόπο μας.

(ΜΑΚ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο