Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην πρώτη πανηγυρική συνεδρία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

9 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην πρώτη πανηγυρική συνεδρία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη συγκίνηση, ικανοποίηση και χαρά που παρευρίσκομαι στην πρώτη πανηγυρική συνεδρία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Της Ακαδημίας που αποτελεί το κορυφαίο και ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου στις Επιστήμες στα Γράμματα και στις Τέχνες.

Ένα Ίδρυμα που δημιουργήθηκε το 2019 χάριν στην εισήγηση του Ακαδημαϊκού, Λουκά Χριστοφόρου, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, και στην αποφασιστικότητα και βούληση της Κυβέρνησης, με σκοπό:

  • Την  αναγνώριση, προαγωγή και βράβευση της Αριστείας σε όλες τις εκδηλώσεις του πνεύματος.
  • Την καλλιέργεια και προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών και την προβολή της Κύπρου διεθνώς σε αυτούς τους τομείς.
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων για την επιστημονική, πολιτιστική και καλλιτεχνική κατάρτιση του πολίτη.
  • Την παροχή στην Πολιτεία, τους Θεσμούς και την Κοινωνία επιστημονικά κατοχυρωμένης γνώσης, πληροφόρησης, και έγκυρης γνωμοδότησης για λύσεις στις κοινωνικές προκλήσεις και ανάγκες.
  • Την παρουσία και ενεργό συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς Ενώσεις Ακαδημιών και συνεργασία με Εθνικές Ακαδημίες άλλων χωρών.

Προς την επίτευξη των στόχων και των σκοπών της Ακαδημίας, έχουν αναπτυχθεί ποικίλες δράσεις επιστημονικού, πολιτιστικού και κοινωνικού προσανατολισμού, με ένα εύρος φορέων και ιδρυμάτων εντός και εκτός των στενών συνόρων της Κύπρου, ως επίσης με διακεκριμένους επιστήμονες, λόγιους και καλλιτέχνες.

Αρχής γενομένης από τη διεύρυνση της Ακαδημίας με την εκλογή ενός Εξωτερικού και δύο Αντεπιστελλόντων Μελών ανά Τάξη, τα οποία, ως και τα υπόλοιπα που πλαισιώνουν τη λειτουργία της, είναι προσωπικότητες με εγνωσμένο επιστημονικό έργο και ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική προσφορά.

Επιπλέον, η  Ακαδημία έγινε δεκτή ως μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ακαδημιών, ως επίσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακαδημιών. Η ενεργός εκπροσώπηση πλέον της Κύπρου σε διεθνείς και ευρωπαϊκές Ακαδημίες, επιτρέπει και τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων.

Μεταξύ άλλων, συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις των Κοινοπολιτειακών Ακαδημιών Επιστημών, έχει εγκρίνει συνεργασία με την Academia Nationale dei Lincei, ενώ προβαίνει σε ενέργειες για ένταξή της σε επιπρόσθετες καθιερωμένες διεθνείς ενώσεις Ακαδημιών.

Αξίζει πέραν τούτων να σημειώσω, ως επιβεβαιωτική της σημασίας και της υψηλής επιπέδου εργασίας που επιτελείται, την παραχώρηση και ένταξη σε αυτήν του Ιδρύματος Τάκη και Λούκης Νέμιτσα, οι σκοποί της δημιουργίας του οποίου ταυτίζονται με αυτούς της Ακαδημίας.

Σκοποί, οι οποίοι αφορούν:

  • Αφενός την αναγνώριση της αριστείας,  των επιστημονικών και πολιτιστικών επιτευγμάτων, ως επίσης της προσφοράς διεθνώς καταξιωμένων συμπατριωτών μας.
  • Αφετέρου την ανάδειξη και αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας τους, γύρω από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Πολιτεία.

Αυτούς ακριβώς τους σκοπούς, εξυπηρετεί η απόφαση της απονομής από την Ακαδημία, του Αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στους κ.κ. Τώνη  Κουζαρίδη  στην Τάξη των Θετικών Επιστημών, για το 2020, και Νίκο Κουρούσιη  στην Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών, για το 2021.

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Κουζαρίδης, χάριν των πλούσιων σπουδών και της εντατικής ενασχόλησής του με το πεδίο της έρευνας, πέτυχε να διαγράψει μία διακεκριμένη πορεία στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο, συμβάλλοντας τα μέγιστα, ανάμεσα σε άλλα, στην εξέλιξη της ιατρικής και των συναφών με αυτήν επιστημών.

Μεταξύ άλλων, ανακάλυψε ένα από τα πρώτα ένζυμα που τροποποιούν τη χρωματίνη και ως αποτέλεσμα έδωσε έναυσμα στη δημιουργία της σύγχρονης εποχής της Επιγενετικής, ενώ ανακάλυψε επίσης το χημικό μόριο iBET  ως αποτελεσματική θεραπεία κατά της οξείας μυελοειδούς λευχαιμίας.

Αναλόγως, ο Νίκος Κουρούσιης, στη μακρά γόνιμη καλλιτεχνική του διαδρομή, διακρινόμενος από πηγαίο ταλέντο, αποτυπωμένο στο μέγεθος και την ποιότητα της συνολικής του παραγωγής, πέτυχε να πρωταγωνιστήσει στον τοπικό και διεθνή χώρο των εικαστικών τεχνών και της σκηνογραφίας.

Το πολυδιάστατο έργο του, στο οποίο αντανακλάται έντονα η ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση της τέχνης, έχει διανοίξει νέες προοπτικές στην καλλιτεχνική έκφραση, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες της σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα εξαιρετικά επαγγελματικά τους επιτεύγματα και η ουσιαστική τους δράση όσον αφορά την επωφελή για την ανθρωπότητα εξέλιξη, δικαιολογούν απόλυτα την απονομή στο πρόσωπό τους της αποψινής τιμητικής διάκρισης.

κ. Κουζαρίδη, κ. Κουρούσιη,

Στο πλήθος των βραβεύσεων των οποίων έχετε μέχρι στιγμής αξιωθεί, τιμώντας τον εαυτό σας, την επιστήμη, την τέχνη και την ιδιαίτερη πατρίδα σας, σήμερα προστίθεται ακόμη μία κορυφαία.

Σας συγχαίρω θερμά και εύχομαι ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

Ως έχω προαναφέρει, στην τριετή σχεδόν λειτουργία της η Ακαδημία, χάρη στον ζήλο και τη συνέπεια που ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιδεικνύουν, έχει ήδη καταφέρει να παράξει σημαντικό έργο.

Η ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας, αλλά και οι σημαντικές ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια από  τον Γενικό Γραμματέα, θα επιτρέψουν μία αναλυτική παρουσίαση των μέχρι στιγμής σημαντικών δράσεων που έχουν αναλάβει τα μέλη του Ιδρύματος.

Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, για ακόμη μία φορά, είναι ότι πέραν της αυξημένης χορηγίας που λαμβάνει η Ακαδημία και της παραχώρησης χώρου για την προσωρινή στέγαση της, η Πολιτεία θα συνεχίσει να είναι αρωγός και συμπαραστάτης συνδράμοντας την αποστολή των μελών της.

Αγαπητά μέλη της Ακαδημίας, θα ήθελα να σας επαινέσω πραγματικά και να σας συγχαρώ για την πορεία της Ακαδημίας, ως επίσης για τις χωρίς αντιμισθία υπηρεσίες σας.

Μέσα από τη συνέχιση της μεταξύ μας αγαστής συνεργασίας, αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συνδράμουν το έργο σας, είμαι απολύτως βέβαιος ότι η Ακαδημία θα καταστεί φάρος πολιτιστικών και επιστημονικών επιτευγμάτων με απήχηση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Οι γνώσεις, το κύρος, η εμπειρία και η ευρύτερη εμβέλεια ως αποτέλεσμα της επιστημοσύνης σας, καθιστά την προσφορά σας ανεκτίμητη και αδιαμφισβήτητη προς την κατεύθυνση αυτή.

(ΡΜ/ΙΚ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο