Αυτή η μάσκα που κυκλοφορεί στην αγορά έχει καταστεί επικίνδυνη (Δείτε Φωτογραφία)

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Επικίνδυνo προϊόν, τo οποίo δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τους αυτοεργοδοτούμενους και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το πιο κάτω προϊόν, είναι επικίνδυνο. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης. Αναφορά RAPEX: Έκθεση 12, Αρ. Ειδοποίησης A12/00418/21 Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 49 %). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης, εάν δεν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατ&omi...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο