Αυτά τα προϊόντα αποσύρονται εκτάκτως από την αγορά. Αν τα έχετε διακόψτε τη χρήση τους

7 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά – Αποσύρονται εκτάκτως – Δείτε για ποια πρόκειται

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον πίνακα με τα προϊόντα, πατήστε  Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο