Αυτά τα πράγματα εντοπίστηκαν με επικίνδυνες χημικές ουσίες (ΦΩΤΟ)

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε σε εκστρατεία ελέγχου προϊόντων από πλαστικό που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας λήφθηκαν 8 δείγματα παιχνιδιών για έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε φθαλικούς εστέρες.

Οι φθαλικοί εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52). Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα προϊόντα που περιέχουν συγκεκριμένους φθαλικούς εστ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο