Αυτά είναι τα πέντε επικίνδυνα παιχνίδια που εντοπίστηκαν στην αγορά(Πίνακας)

6 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα και έχοντας ως γνώμονα την προώθηση της ασφάλειας των παιδιών, πραγματοποίησε την περίοδο 12/4/2021 – 23/4/2021 εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια. Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 118 καταστήματα πώλησης παιχνιδιών, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων και επικίνδυνων παιχνιδιών και τη λήψη των ανάλογων μέτρων. Εντοπίστηκαν πέντε παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα και αποσύρθηκαν από την αγορά και σε δύο περιπτώσεις έγιναν γραπτές συστάσεις στους οικονομικούς φορείς.  Περαιτέρω, σε άλλες 16περιπτώσεις έγιναν προφορικές συστάσεις στους οικονομικούς φορείς. Τα παιχνίδια που έχουν αποσυρθεί από την αγορά φαίνονται στην επόμενη σελίδα. Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης παιχν&io...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο