Ασφάλιση υπέρ των εργαζοµένων όπου και αν επιλέξουν οι ίδιοι να εργαστούν

5 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η συγκεκριµένη συζήτηση και πρόταση ψηφίσµατος προέκυψε επ’ αφορµή ερωτήσεις από την αρµόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EMPL).Κατεβάστε το  Dialogos AppApple | Android | Huawei Υπενθυµίζεται ότι το 2014 το ΕΚ κάλεσε την Επιτροπή να θεσπίσει ευρωπαϊκό αριθµό κοινωνικής ασφάλισης. Το 2019 υπερψηφίστηκε έκθεση σχετικά µε το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το 2021 η Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών προς αυτή την κατεύθυνση µε πρώτη φάση ένα πιλοτικό πρόγραµµα. Βασική επιδίωξη είναι η καθιέρωση ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης (ΕΚΚΑ) έως το 2023, η οποία να βασίζεται και να συµπληρώνει την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα, την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας (EHIC) και την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης (EESSI). Η επιτροπή του ΕΚ καταπιάστηκε κατά κύριο λόγο µε τους λόγους της καθυστέρησης. Ακόµη ζήτησε πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία. Επ&...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο