Αστυνομία Κύπρου

ZAKI MOHAMED
Αλέξιος Αλάτας
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μάριος Ισιδώρου
KALPANA ROKKA
ABDIWALI SIRAAT
JEREMIE OPANGO OMELOLA
MUNTHER ABDEL AZIZ AHMAD ABU AJAMIEH
SANDEEP KAUR
MUHAMMAD ATIF
MAHMOUD ALFARES