Αποτελέσματα κενής θέση Κλινικού Διαιτολόγου

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 16 Απριλίου 2022, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Κλινικού Διαιτολόγου η οποία προκηρύχθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5407 και αριθμό γνωστοποίησης 97, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο».
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
3503 81,5
3476 75,5
3501 64,0
3490 61,0
3480 60,0
3443 59,5
3459 58,0
3447 57,0
3488 56,5
3451 56,0
3463 52,0
3478 51,0
3456 50,5
3462 50,5
3449 50,0

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο