Αποτελέσματα Γραπτών εξετάσεων για τις τρείς κενές θέσεις Λειτουργών Ανθρώπινου Δυναμικού

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 16 Απριλίου 2022, για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Λειτουργών Ανθρώπινου Δυναμικού οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5369 και αριθμό γνωστοποίησης 726, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2021.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
239580,5
236874
240873,5
230271
220270
227468,5
232866
223564,5
239864,5
220463,5
239663,5
224563
238661
219260,5
230660,5
233459,5
233559
222958,5
234258,5
235158
236258
222757,5
232657
240057
234456,5
221856
224156
230856
236456
238556
233955,5
238255,5
237555
238954,5
231854
235553,5
237053
240353
219352,5
232152,5
232351,5
233851,5
239151,5
232951
236751
237851
225850,5
226650,5
224850
234350
237150
239450
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο