Αποταμίευση, επενδύσεις και συνταξιοδοτικό

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Κάθε πολίτης, όπως και κάθε επιχείρηση, πάντοτε λογικά σκεπτόμενοι, συγκροτούν τον οικογενειακό / επιχειρηματικό προϋπολογισμό ώστε να διασφαλίζεται για το κάθε άτομο, μέσα από το πέρασμα των χρόνων, ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για τον ίδιο και την οικογένειά του, ενώ για τις επιχειρήσεις η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη τους.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται &a...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο