Απόσυρση δύο τύπων USB ανακοίνωσε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (pics)

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ανακοινώσεις Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για απόσυρση προϊόντων από την αγορά

Την απόσυρση USB HUB SELF IMPORT AGENCIES (Αρ. ΕΑΗ-2021-41 / 06-2022 USB HUB – 111-000370) ανακοίνωσε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo είναι κατασκευασμένο με τρόπο που δεν πληρoί τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMCD). Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE. Ως εκ τούτου, o διανομέας έχει προβεί σε

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο