Απόσυρση από την Κυβέρνηση του νομοσχεδίου περί Δικαστηρίων Νόμο

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης για την απόσυρση από την Κυβέρνηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» – Προτάσεις Νόμου Κοινοβουλευτικών Κομμάτων για τροποποίηση του Πλαισίου Εκποιήσεων

Η απόφαση για την απόσυρση του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Δικαστηρίων Νόμο, έγινε αφού λήφθηκε υπόψη η συζήτηση που διεξήχθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, εν τη απουσία των αρμόδιων Υπουργείων και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπου κατέληξε σε σειρά τροπολογιών από τα πολιτικά κόμματα, οι οποίες όχι μόνο είναι ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο