Αποσύρεται μεταλλικός ψαλιδωτός γρύλος από την αγορά… Επικίνδυνος να τραυματίσει τον χρήστη (pics)

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Επικίνδυνο προϊόν για την ασφάλεια και την υγεία έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της ΕΕ

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το πιο κάτω επικίνδυνο προϊόν, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο