Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου για ανελίξεις ακαδημαϊκού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Ενδιαφέρον για τις ανελίξεις του ακαδημαϊκού προσωπικού παρουσιάζει πρόσφατη απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Δικαστηρίου, με την οποία ακύρωσε απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου για μη ανέλιξη Μέλους του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και τερματισμό απασχόλησης, δικαιώνοντας την αιτήτρια. Σε ανακοίνωσή του, το Δικηγορικό Γραφείο ΣΚΟΡΔΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., το οποίο χειρίστηκε την υπόθεση εκ μέρους της αιτήτριας, αναφέρει ότι η  απόφαση κρίνεται σημαντική, καθώς αποφαίνεται για τη νομιμότητα σε σχέση με δύο καθοριστικά ζητήματα διαδικασίας και ουσίας. Σύμφωνα με το Δικηγορικό Γραφείο της αιτήτριας, το πρώτον, επί της διαδικασίας, αφορά στην υποχρέωση που έχει το Εκλεκτορικό Σώμα στη βάση ρητής νομοθετικής διάταξης να υποβάλλει στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, όχι μόνο την απόφασή του για ανέλιξη ή μη, ως η τρέχουσα πρακτική, αλλά και τεκμηριωμένη έκθεση η οποία να περιλαμβάνει και τις γραπτέ&sig...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο