Από 19 Απριλίου διαθέσιμες αιτήσεις για κρατικές υποτροφίες διδακτορικού

9 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες διδακτορικού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 μόνο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy. Όπως μεταδίδει το ΓΤΠ, ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021. Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις που θα παραδίδονται/αποστέλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται αποδεκτές.Οι αιτήσεις θα μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.To Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο