Απάντηση Δήμου Λευκωσίας στην ανακοίνωση του Ομίλου Χ.Α. Παπαέλληνας για τη Λεωφ. Μακαρίου

4 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Καμία αβεβαιότητα δεν υπάρχει. Ο Δήμος έχει πολλάκις ξεκαθαρίσει, πως η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή και δεν έχει στόχο να αλλάξει τον αρχικό σχεδιασμό. Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Αναμένεται από τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν με την δημιουργία του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου, ώστε το σύστημα ελέγχου της εισόδου εξουσιοδοτημένων αυτοκινήτων που προνοεί το σύστημα φωτοεπισήμανσης, να τεθεί σε λειτουργία. Όπως επίσης αναμένεται να ολοκληρωθούν και τα έργα επί της οδού Αναστασίου Λεβέντη, τα οποί...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο