Απαλλαγή παιδιών πολύτεκνων οικογενειών από τα τέλη στις Παγκύπριες Εξετάσεις - Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας

9 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας για τέκνα πολύτεκνων οικογενειών. Όπως έχει ανακοινωθεί, η Κυβέρνηση μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) έχει πάρει συμπληρωματική απόφαση για να συμπεριλάβει στην απαλλαγή από την καταβολή τέλους συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις στη βάση των κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων που ισχύουν ήδη και υποψηφίους που προέρχονται από Εσπερινά Σχολεία, ιδιωτικά σχολεία και προηγούμενα έτη (από ιδιωτικά,  δημόσια και εσπερινά σχολεία) Σχολείων ή Εσπερινών Σχολείων. Πρόκειται για μια γενικότερη πολιτική που εφαρμόζεται για τους τελειόφοιτους των οποίων οι οικογένειες πληρούν προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε φέτος και η απαλλαγή τέκνων πολύτεκνων οικογενειών. Σημερινή παρέμβαση του ΑΚΕΛ που αναφέρει ότι «το Υπουργείο Παιδείας αγ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο