Αντικατάσταση των διδακτικών εγχειριδίων διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Αντικατάσταση των διδακτικών εγχειριδίων διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Η Υπηρεσία των  Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι στη βάση της υπογραφής Μνημονίου Συναντίληψης στον τομέα της Ελληνομάθειας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2022-2027, (https://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp14145a), σύμφωνα με το οποίοτο Κέντρ ο Ελληνικής Γλώσσας θα αναλάβει τον βασικό ρόλο στη διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, έχει αποφασιστεί η αντικατάσταση των υφιστάμενων διδακτικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα ΚΙΕ, με το «Κλικ στα Ελληνικά» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Το ως άνω διδακτικό εγχειρίδιο έχει, επιπρόσθετα, επιλεγεί για τους παρακάτω λόγους:

  • Ανταποκρίνεται πλήρως στα νέα επίσημα εγκεκριμένα επίπεδα γλωσσομάθειας  με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  • Βασίζεται στο Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
  • Καλλιεργεί τις τέσσερις επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα προετοιμάζει αποτελεσματικά τους υποψήφιους των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
  • Έχει αξιολογηθεί από επιτροπή της Υπηρεσίας των ΚΙΕ και έχει κριθεί ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία που εγγράφονται και φοιτούν στα ΚΙΕ.

Η αντικατάσταση θα τεθεί σε εφαρμογή από τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023 και θα αφορά όλα τα επίπεδα διδασκαλίας στα ΚΙΕ (Ε1-Ε6).

(ΜΓ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο